Återanvändningspolicy

Sedan 2004 har PPG/Sigma Coatings haft en policy av öppenhet med avseende på dess CO 2-belastningen och sätter standarden för industrin världen över. Cirka 96% av vår produktion är från återvunnet material (färgavfall / slam) vid fabrikerna i vår region norra Europa (inklusive Sverige).

PPG / Sigma har också ett eget Material Repackaging and Distribution Center: Under 2009, blev hela 539,000 liter färg återvunnet och bara 650 liter skrotadesDetta betyder att ca. 1,2 promille av allt avfall inte återvinns.

Även i vår arbetsplats i Sverige har vi ett särskilt fokus på återvinning. Våra officiella publikationer trycks uteslutande på miljömärkt papper.