CO2 Neutral

Företags CO2 belastning är idag en av de viktigaste hållbarhetsparametrarna. Hos PPG och Sigma Coatings är det n nyckelfråga att möta dessa parametrar. Därför har PPG implementerat användningen av "CO2 Footprint". CO2 Footprint certifierar att man som företag visar hänsyn till den globala uppvärmningen och efterlever Kyoto protokollen.

CO2 Footprint inkluderar den totala belastningen från människor, företaget och produkterna. Med ett CO2 Footprint kan  CO2 utsläppen faktiskt mätas och kontrolleras.

Alla utsläpp kommer att mätas på grundval av företagets data och sedan omvandlas till mätbara nummer i ett CO2-index, som anger företagets CO2 Footprint.

Resultaten kan användas till att:

Kommunicera den totala CO2-belastningen i Carbon Disclosure rapporter etc.
Påverka utfallet av en CFP-forecast
Fästa CO2 belastningen till enskilda produkter

CO2-Neutral hemsida

Från och med hösten 2010 har vi även infört nya normer för vår hemsida, vilket har gjort vår hemsida till en CO 2-neutral hemsida. För att läsa mer om vad det betyder att Sigma har en CO2-neutral hemsida kan du läsa mer genom att klicka på logotypen nedan.