Miljo

Det är Sigma Coatings klara målsättning att bidra till en bättre miljö. Vi har lanserat en serie produkter, Sigmacryl Ecoplus, som är miljömärkt med "EU-blomman". Kriterierna för EU-blomman är identiska med kriterierna för Svanen, se mer på www.ecolabel.se. Sortimentet av miljömärkta produkter kommer i framtiden att utökas. Dessutom arbetar vi konstant med att introducera flera lösningsmedelsfria produkter.