Disclaimer


Användarvillkor
Innehållet på denna Webbplats riktar sig till svenska besökare. Webbplatsen ägs av PPG Coatings ("PPG"), med säte på Aminogatan 18, 431 53 Mölndal, Sverige. Företaget är registrerat vid den svenska handelskammaren under nummer 5560811415. Dessa allmänna villkor gäller all tillgång till och användning av www.sigmacoatings.se (”Webbplatsen") och beskriver villkoren för användning av Webbplatsen Genom att använda Webbplatsen accepterar du dessa villkor. 

Vi rekommenderar att du också läser vår cookiepolicy och integritetspolicy för att få en fullständig bild av hur Webbplatsen fungerar. 


Användning av Webbplatsen
Det är inte tillåtet att använda Webbplatsen på ett felaktigt sätt genom att avsiktligt införa virus, skadliga program, scripts eller annat som kan betraktas som skadligt. Du får inte utföra någon form av, eller variation på, ”denial of service”-attack mot Webbplatsen. Det är inte heller tillåtet (att försöka) få obehörig åtkomst till Webbplatsen, servern som den är lagrad på eller någon annan server, dator eller databas som är länkad till Webbplatsen. 

Det är inte tillåtet att använda Webbplatsen för obehöriga ändamål. Detta inkluderar (i) använda innehållet på denna Webbplats för kommersiella ändamål; (ii) återge namn, logotyper, varumärken eller innehåll på denna Webbplats; (iii) ladda ner eller (iv) kopiera innehåll från vår Webbplats till dig själv eller tredje part, (v) andra handlingar som negativt påverkar PPG på något obehörigt sätt. 

Om du underlåter att följa dessa användarvillkor kan det leda till att dina användarrättigheter för Webbplatsen och våra tjänster upphävs, polisanmälan, rättsliga åtgärder och/eller andra åtgärder som vi anser vara nödvändiga. 


Ansvarsskyldighet 
Trots att PPG bemödar sig om att informationen på Webbplatsen ska vara åtkomlig och så exakt, fullständig och aktuell som möjligt, kan PPG inte garantera att informationen är tillgänglig, noggrann, fullständig och aktuell och PPG tar inte på sig något som helst ansvar för detta - såvida inte felet är avsiktligt eller beror på grov oaktsamhet från PPG:s sida.

PPG tar inte heller på sig något ansvar för vad användning av Webbplatsen kan leda till, och/eller handlingar som utförs eller försummas i samband med användning av Webbplatsen eller information som tillhandahålls från den, såvida inte felet är avsiktligt eller beror på grov oaktsamhet från PPG:s sida. Inga rättigheter kan härledas från innehållet på denna Webbplats.

PPG förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, utföra ändringar och förbättringar på Webbplatsen. PPG är dock inte tvungen att uppdatera (informationen på) Webbplatsen eller korrigera eventuella fel.

Informationen på Webbplatsen medför inte någon förlängning eller justering av de garantibetingelser som gäller enligt ett eventuellt befintligt avtalsförhållande med PPG.


Åtkomst till Webbplatsen
PPG garanterar inte att Webbplatsen fungerar fortlöpande och felfritt och tar inte på sig något ansvar om Webbplatsen eventuellt inte är åtkomlig. PPG kan inte heller garantera att denna Webbplats, eller servern där denna Webbplats ingår, är fri från virus och tar inte något ansvar för detta - såvida det inte är avsiktligt eller beror på grov oaktsamhet från PPG:s sida.

PPG förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, återkalla eller modifiera den service som ges på Webbplatsen. PPG har ingen ansvarsskyldighet om Webbplatsen inte är tillgänglig, tillfälligt eller under en viss period. Det kan hända att PPG ibland begränsar åtkomsten till vissa delar av, eller hela, Webbplatsen för vissa eller alla besökare. 


Hänvisningar och länkar till andra hemsidor
Hänvisningar och länkar till andra webbplatser är endast till för information. PPG ansvarar inte för, och tar inte på sig något som helst ansvar för länkarna till, och innehållet på, dessa webbplatser. Att det finns länkar till andra webbplatser på Webbplatsen innebär inte att PPG stöder eller godkänner (innehållet på) dessa webbplatser och/eller de produkter eller tjänster som erbjuds eller att (innehållet på) dessa webbplatser har utvärderats av PPG gällande rimlighet, noggrannhet, fullständighet och/eller aktualitet. Detta gäller även om dessa webbplatser innehåller företagets logotyp eller hänvisningar till PPG och/eller Sigma Coatings.


Immateriell äganderätt
PPG, respektive den rättmätiga innehavaren, äger alla immateriella rättigheter avseende Webbplatsens innehåll och layout, inklusive men inte begränsat till texter, ljud, bilder, foton, varumärken, logotyper, data och HTML-koder och/eller annat material. Inget på denna Webbplats får därför offentliggöras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från PPG.


Ändringar
Dessa villkor kan när som helst ändras utan (föregående) meddelande. Vi rekommenderar därför att du läser villkoren regelbundet. Villkor som ändrats gäller från det ögonblick de tas upp på den här sidan. Om du fortsätter att använda Webbplatsen efter att ändringar har införts, innebär det att du accepterar de nya villkoren. Om någon av dessa användarvillkor visar sig vara ogiltiga kommer de återstående villkoren att vara giltiga i den utsträckning som lagen tillåter.


Dessa användarvillkor ändrades senast den 25. Mai 2018.