Privacy Statement


Integritetspolicy
Sigma Coatings är ett varumärke som hör till PPG Coatings (“PPG”), med säte på Aminogatan 18, 431 53 Mölndal, Sverige. PPG är en nederländsk färgtillverkare som utvecklar och producerar färger för olika slags ytor och tillämpningar. PPG lägger stor vikt vid att skydda kundernas integritet och de personuppgifter som besökarna på Webbplatsen (”Användare”) lämnar. Denna integritetspolicy informerar Användarna om hur PPG skyddar deras personuppgifter.


Nyhetsbrev 
Om Användaren samtycker, används personuppgifterna för att informera om produkter och utvecklingen inom PPG och Sigma Coatings genom att skicka ett nyhetsbrev. Om Användaren inte längre vill få nyhetsbrevet kan han/hon avregistrera sig via länken "unsubscribe" i nyhetsbrevet.


Skydd av personuppgifter
PPG kommer att behandla Användarnas personuppgifter på ett omsorgsfullt sätt och vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda uppgifterna mot förlust eller olaglig hantering.

PPG lämnar inte ut Användares personuppgifter till tredje man för kommersiella ändamål. Personuppgifter finns endast tillgängliga för tredje man när det handlar om att skicka beställningar. I den mån tredje man har tillgång till dina uppgifter kommer PPG att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter enbart används för ovanstående ändamål. PPG lämnar endast ut dina uppgifter till tillsynsmän, skatte- eller polismyndigheter om företaget enligt lag är skyldig att göra så. 


Överföring av personuppgifter till tredje land
I vissa fall kan våra Användares personuppgifter vidarebefordras till länder utanför Europeiska unionen. Vi vill betona att det i andra länder kan finnas andra regler för skydd av personuppgifter. I sådana fall kommer PPG att vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna är tillräckligt skyddade.


Användarrättigheter
Användare har rätt att granska sina personuppgifter och kan när som helst, via info@sigmacoatings.se skicka en förfrågan till PPG för att inkludera, förbättra, komplettera, skydda eller radera dessa uppgifter. Om Användarna inte kan komma till en lämplig lösning vad det gäller att utöva sina rättigheter eller angående skyddet av personuppgifterna, kan de kontakta den ansvariga tillsynsmannen.


Tidsfrist för bevarande
PPG lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de syften som de samlas in eller bearbetas för.


Cookies
PPG använder sig av cookies på Webbplatsen. En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet när du besöker Webbplatsen. Cookies gör det möjligt för PPG att samla information om användningen av företagets produkter och att förbättra och anpassa dem efter Användarnas behov. För mer information, se vår cookiepolicy.

Vi rekommenderar att våra Användare läser vår cookiepolicy och allmänna villkor för att få en fullständig bild av hur Webbplatsen fungerar. 


Ändringar av denna integritetspolicy
Ändringar i denna integritetspolicy kommer att meddelas på denna sida och träder i kraft från det tillfälle då de visas på den här sidan. Materiella ändringar kommunicerar PPG alltid på lämpligt sätt. 


Kontakt
Frågor, förfrågningar eller rättelser och klagomål kan lämnas via info@sigmacoatings.se


Denna integritetspolicy ändrades senast den 25. Mai 2018.