Våra värderingar


PPG Industries vill vara "The Voice of Colour"! 

Som agent för PPG Industries delar Sigma Färg deras värderingsar om dialog, öppenhet, hållbarhet och ekonomisk lönsamhet. Vi är därför dedikerade till att föra en konstant utveckling av vår dialog med: 


kunder om ny teknologi, innovation och strategiska sammarbetsmöjligheter
nuvarande och potentiella anställda om karriärsmöjligheterna inom Sigma Färg/PPG
omgivningen så att vi fortsatt kan vara en positiv del av samhället och uppskattad potentiell arbetsgivare  
 

Du kan läsa mer om våra värderingar i PPG's Sustainability Report (uppdaterad 2017, på engelska).PPG: We protect and beautify the world™ 
 
Vi tror att framgång I affärsverksamhet och en hög etisk standard går hand i hand. PPG åtar sig att; 
 
Förse varor och tjänster som möter våra kunders och samhällets behov
Tillhandahålla en säker, hälsosam och meningsfull arbetsmiljö till våra anställda
Erbjuda våra aktieägare en överlägsen avkastning
Bidra som en god medborgare i varje land och samhälle där vi finns

PPGs rykte vilar inte bara på vår förmåga att leverera varor och tjänster av hög kvalitet utan också på vår integritet och höga etiska standard.

Du kan läsa på PPGs hemsida  http://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx