Silikat Grundierkonzentrat

Silikat Grundierkonzentrat förbättrar vidhäftningen och slutfinishen i systemuppbyggnad med Sol Silikat Fassadenfarbe eller Bio Innensilikat W
  • Används inom- och utomhus för grundmålning 
  • förbättrar vidhäftningen och slutfinishen 
  • Transparent