Renova Träprimer

Vattenspädbar isolerande grundfärg för invändigt trä
  • Extremt bra yta för efterföljande behandling
  • God vidhäftning 
  • Extremt bra spärrande egenskaper
  • Flyter ut bra