Sigmetal Aqua Exteriör Primer

Vattenspädbar utvändig grundfärg till metall.

  • Extremt bra vidhäftning
  • Korrosionshämmande
  • Flyter ut bra