Solid Topcoat Acryl

Täckande fasadfärg baserad på akryl med tillsatta inkapslade fungicider
  • 100 % Acryl
  • Halvblank (40-45)
  • För nytt trä och fasader i gott skick
  • Inkappslade fungicider – LE Teknologi
  • Diffusionsöppen
  • Beröringstorr: ca 1 timme
  • Övermålningsbar: ca 4 timmar.