Fresh Air

Visste du att luften inomhus ofta är upp till 10x mer förorenad än utomhus?

Därför har vi utvecklat denna nya och revolutionerande biobaserade vägg och takfärgen som neutraliserar upp till 70% av den formaldehyd som annars kan orsaka allergier samt problem i luftvägar och ögon. 
 
  • Neutraliserar upp till 70% av den formaldehyd som finns i luften under loppet av 7 år. ISO 16000-23 (kontrollerat av Eurofins)
  • Biobaserad andel utgör 45% (ASTM D6866 – Beta Analytic)
  • Glansgrad 2 – fungerar till både tak och vägg
  • Tvättklass 2
  • Emballaget är gjort av 100% återvunnet material
  • Enhetlig och slät yta