Renomat

Alkydbaserad spärrande tak och väggfärg.

  • Goda spärrande egenskaper
  • Hög täckförmåga