Renova Isotop Primer

Marknadens bästa vattenbaserade patentfärg.

  • Extremt goda patenterande egenskaper
  • Lämnar en extremt bra yta för efterföljande behandling
  • Goda spärrande egenskaper
  • Gulnar ej 
  • Goda arbetsegenskaper
  • Kan också användas på invändigt trä
  • Krackelerar ej på fog